Проектантска фирма, занимаваща се с изготвяне на проекти за сгради, съоръжения и др. Също така изготвяме ПБЗ, ПУСО и конструктивни становища за различни обекти.

ЗА НАС

"ПРИМА-ПРОЕКТ" е основана през 2008г. от инж. Стамен Иванов. Фирмата се занимава с проектиране на сгради и съоръжения.

УСЛУГИ

Предлагаме изготвяне на цялостно проектиране, включващо всички проекти по отделните части, необходими за издаването на разрешение за строеж, както и изготвяне на проекти за откриване на строителна площадка.

ПРОЕКТИ

В дългогодишния ни стаж като проектанти сме взели участие в изготвянето на множество проекти за сгради и съоръжения с различно предназначение, големина, вид на носещата конструкция и други специфични характеристики. За повече информация разгледайте нашето портфолио.

Кои сме ние?

Ние сме строителни инженери. Екипът ни включва проектанти с над 25 годишен стаж и множество сертификати в областта на проектирането.

Работим с над 15 проектанта в различни области (архитектура, ВиК, Ел. и др.). Това ни позволява да улесним клиентите си и да им предложим пълно обслужване.
Екипът ни е с голям опит и висока професионална етика.

Каква дейност извършваме?

Можем да ви предложим както частично, така и цялсотно проектиране на сгради и съоръжения от III до V категория, съгласно ЗУТ.

Към нашата проектантска дейност сме включили и обследване на съществуващи сгради и съоръжения. Обследването е комплексен процес, включващ: оглед на място, запознаване с наличната документация и състояние на конструктивните елементи. На база на изброените дейности се изгодвя конструктивно становище или паспорт за съответната сграда.

Какви услуги предлагаме?

Нашата проектантска дейност включва изготвянето на проекти за следните видове конструкция: - стоманобетонни конструкции (монолитна скелетно-гредова или безгредова конструкция на сгради и съоръжения) - стоманена конструкция (производствени сгради, халета, навеси и др.) - дървена конструкция (жилищни сгради, навеси, покриви и др.) - комбинирана конструкция. Също така изготвяме проекти за откриване на строителната площадка, което съпътства начало на строителството. Проектите могат да бъдат изготвени на фаза ТИП (технически инвестиционен проект) и РП (работен проект). Предлагаме изготвянето на проекти както в Бургаска област, така и на територията на цялата страна.

Проектантски услуги

Цялостно проектиране с всички необходими проекти по отделните части за издаване на разрешение за строеж.

Конструктивни становища

Изготвяме конструктивни становища за огради, басейни под 100 м3, временни обекти, вътрешни преустройства на обекти и др.

Мениджмънт на проект

Използваме съвременни подходи за оптимизиране на процеса на изготвяне на необходимите за Вас проекти.

Консултации

Предлагаме консултации в областта на проектирането на сгради и съоръжения. Консултациите могат да се извършат по телефона или в нашия офис.

ПБЗ

Проектът по част ПБЗ – План за безопасност и здраве е разработен по задание на Инвеститора.
НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ
• за новостроящи се сгради;
• за саниране на сгради или част от тях;
• разрушаване на сгради и др.
• басейни
• преустройство на сгради
• линейни обекти (водопроводни и канализационни мрежи, кабели и др.);
• изграждане на пътища и др.

ПУСО

План за управление на строителните отпадъци
Проектът по част ПУСО се изготвя съгласно НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ (Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г)
• за новостроящи се сгради;
• разрушаване на сгради и др.
• за саниране на сгради или част от тях;
• преустройство и реконструкция на съществуващи сгради;

Част от нашето портфолио

Имате нужда от информация? Не се колебайте да се свържете с нас още днес!

TOP