ПРИМА ПРОЕКТ.

"ПРИМА ПРОЕКТ" е основана през 2008г. от инж. Стамен Иванов. Фирмата се занимава с проектиране на сгради и съоръжения. Предлагаме изготвяне на цялостно проектиране, включващо всички проекти по отделните части, необходими за издаването на разрешение за строеж, както и изготвяне на проекти за откриване на строителна площадка. В дългогодишния ни стаж като проектанти сме взели участие в изготвянето на множество проекти за сгради и съоръжения с различно предназначение, големина, вид на носещата конструкция и други специфични характеристики. За повече информация разгледайте нашето портфолио.

гр. Бургас, ул. Георги С. Раковски 79

+359 899 944 073

info@primaproekt.com

© 2017| All rights reserved primaproekt.COM | dEVELOPED BY nkl

TOP